Door op 25 september 2013

Bijdrage PvdA tijdens de extra raadsvergadering d.d. 24 september 2013.

“Op verzoek van het CDA is de raad op dinsdag 24 september voor een interpellatiedebat over het bestemmingsplan “Elst Centraal, Infra, P+R en  Huis der Gemeente” bij elkaar geroepen.

In dat debat was dit de inbreng van de PvdA-fractie:

 

Voorzitter, collega’s,

Meer dan 300 jaar voor Christus zei Aristoteles al, “de mens is van nature een politiek dier”. Deze gedachte bekroop mij vandaag bij de voorbereidingen voor dit debat. Nieuw gekozen gemeenteraadsleden krijgen kort na de verkiezingen een gesprek met onze raadsgriffier.

Je krijgt dan een “klapper” uitgereikt met daarin opgesomd, alle mogelijkheden, die een raadslid heeft om het politieke werk te kunnen doen.

Volgens mij hebben onze collega’s van de CDA-fractie dat boekwerkje er nog eens op nageslagen.

Krijg je toch nog èèr van jouw werk, Arthur!

 

Voorzitter, dan nu de ernst van vanavond.

Onze fractie heeft ingestemd met dit debat, omdat wij uitgaan van volwassen politiek gedrag door deze raad. Als één van de fracties om een extra bijeenkomst vraagt, dan werp je geen formele bezwaren op. Zeker als dit dienstbaar kan zijn aan het verder helpen van een ingewikkeld politiek proces.

Om dat proces verder te helpen, hebben wij u  gevraagd om de CDA-fractie te laten formuleren welke vragen wij vanavond met elkaar zouden spreken.

En voorzitter, de fractie van het CDA heeft ons één vraag gesteld.

Als ik het goed begrijp is de vraag of de raad voldoende is geïnformeerd  door het college?

Voorzitter, daar kan ik kort en krachtig, ja, op antwoorden. De gemeenteraad wordt op tal van manieren meegenomen in de plannen en de besluitvorming. We worden geïnformeerd via voortgangsrapportages, memo’s, informatieavonden en voorbereidende vergaderingen.

De PvdA ervaart een positieve intentie vanuit het college. Wij hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen.

Voorzitter, dan een paar opmerkingen over de uitkomsten van de discussie rondom het Ronde  Tafel Gesprek van 10 september en de open brief van het CDA van 19 september.

De uitkomst van het Ronde Tafel Gesprek wàs ,dat de raadsfracties een bestuursopdracht aan het college zouden formuleren om een aantal scenario’s in beeld te brengen rond de huisvesting van het gemeentebestuur en de werkorganisatie. Niet meer en zeker niet minder.

Deze uitkomst is totaal iets anders als wat het CDA beweert in de open brief. Hun conclusie over de uitkomst van het RTG delen wij dan ook niet. Duidelijk is wat het CDA wil:

Een heroverweging, die zich niet alleen beperkt tot de mogelijkheden rond het Huis der Gemeente, maar een volledige heroverweging van de plannen.

En dat, voorzitter, gaat voorbij aan de wens van de meeste fracties, waaronder die van de PvdA.

Een wens die is vastgelegd in een onherroepelijk bestemmingsplan gericht op het daadwerkelijk
realiseren van infrastructuur.

Elbert Elbers.