Door op 18 juni 2016

Asielzoekerscentrum in Overbetuwe

De PvdA is voor een humane opvang van 300 asielzoekers in Overbetuwe.
Zaterdag 18 juni geven Elbert Elbers en Gabrièle Penning de Vries deze mening
in dagblad De Gelderlander.

Lokale angst rond komst asielzoekers

Hoe een gemeente omgaat met de minder bevoorrechten in een samenleving, laat zien hoe het staat met de beschaving. Om met Frank Boeijen te spreken: denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart.
Durven politici naar hun hart te luisteren, of denken ze liever in tegenstellingen?
Tussen mensen, die een veilige plek zoeken voor oorlog en vervolging en hun buurt- en dorpsgenoten?
Dat staat 21 juni op het spel in de gemeenteraad van Overbetuwe.

Dinsdagavond spreekt de gemeenteraad van Overbetuwe zich eindelijk uit over de opvang van asielzoekers in hun gemeente. Het heeft erg lang geduurd, voordat de politieke partijen duidelijk durven maken, waar zij voor staan.

Steeds meer maatschappelijke organisaties spreken zich positief uit over de opvang van vluchtelingen. Ook een meerderheid van de Nederlanders doet dat. Velen van hen zetten zich in als vrijwilliger. Zonder de ogen te sluiten voor mogelijke problemen. ‘Niet alles komt vanzelf wel goed’.

Wij storen ons aan de angstcultuur rond de komst van asielzoekers en vluchtelingen. Ontmoet je asielzoekers en vluchtelingen, spreek je met hen, eet, lach en huil je met hen, dan herken je mensen, die net zo zijn, als jij. En die ook op zoek zijn naar geborgenheid. Vrienden van ons hebben in Nederland een veilig heenkomen gezocht voor hun eigen regering. Zij verrijken ons leven.

Bij de zorg voor ouderen en kinderen, bij activiteiten van verenigingen, doet de gemeente Overbetuwe steeds meer een beroep op eigen oplossingen van mensen. Daaruit spreekt terecht een groot vertrouwen in de denk- en draagkracht van de samenleving.
Waarom denken sommige politieke partijen, dat die draagkracht tekortschiet, als het gaat om de opvang van asielzoekers? De Overbetuwse inwoners hebben bij de cisisopvang van asielzoekers al laten zien over welke daadkracht en energie zij beschikken. Heel veel vrijwiligers hebben zich belangeloos ingezet om deze groep mensen een veilige en geborgen plek te bieden.

Het CDA in Overbetuwe, en in hun kielzog de andere lokale partijen, Gemeentebelangen en Burgerbelangen, en de ook angstige VVD, willen geen verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van 300 asielzoekers in een centrum. Opeens hebben zij geen vertrouwen in de oplossingsmogelijkheden van Overbetuwse inwoners.
En verschuilen zich nu achter gezochte argumenten, die geen hout snijden.

Vergelijkbare gemeenten vangen asielzoekers op. Dat gaat prima. En inwoners van die gemeenten zien voordelen in zo’n centrum. Dus waarom zou dat in Overbetuwe niet kunnen? Waar is het geloof en de barmhartigheid van het CDA gebleven?

Als Overbetuwe niet meewerkt aan een asielzoekerscentrum en Lingewaard doet dat wel, gaat Overbetuwe dan goed nabuurschap tonen? Dat zou Overbetuwe kunnen doen door de statushouders, die Lingewaard onderdak moet geven, een huis en welkom te bieden in Overbetuwe.

Blijft Overbetuwe een zelfbewuste en coöperatieve gemeente en geven we mensen, die tijdens hun procedure bescherming zoeken voor oorlog en vervolging, een humane opvangplek in Overbetuwe? De PvdA zegt volmondig ja. Nu de lokale partijen nog.

Elbert Elbers, raadslid PvdA gemeente Overbetuwe (elbertelbers@xs4all.nl)
Gabrièle Penning de Vries, voorzitter bestuur PvdA Overbetuwe

2007-05-15 10.22.1522705_835504303183696_6351071730374496323_n