26 maart 2014

Afscheid gemeenteraad

Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad van Overbetuwe, en voor deze keer ook College en werkorganisatie,

Voor mij geen salade meer in de kelder.

Dat ik hier vandaag zou staan om afscheid te nemen van de gemeenteraad van Overbetuwe had ik wel verwacht.
Mijn niet verkiesbare plek op de lijst van de PvdA was een bewuste keuze. Om je taken als raadslid goed te kunnen vervullen heb je voldoende tijd, en meer nog, voldoende passie en energie nodig. Toen ik september vorig jaar mijn persoonlijke balans opmaakte kwam ik tot de conclusie dat ik privé (gezin, kinderen, ouders), werk, (een leuke, intensieve baan in Amsterdam) en raadslidmaatschap niet meer kon combineren. Vandaar mijn keus om een grote stap terug te doen. Desondanks was de verkiezingsuitslag voor mij ook een dreun.

Die stap om niet meer te gaan voor de gemeenteraad ging en gaat mij wel aan het hart; betrokkenheid, passie voor het lokale bestuur, onze gemeente, onze inwoners heb ik. Die heb ik ook ervaren en gezien bij velen van jullie. Mijn dank dus ook voor de vele gedreven discussies en de zoektochten naar oplossingen en besluiten die we met een meerderheid konden steunen.

In de afgelopen 8 jaar heb ik wel een verandering ervaren. De bereidheid om samen de beste oplossing te zoeken, naar elkaar te luisteren en elkaar echt te overtuigen en ook naar elkaar toe te bewegen lijkt, in ieder geval vanuit mijn optiek, afgenomen. Eenmaal voorbereide stellingen blijken nagenoeg onwrikbaar, het in de vergadering slaan van een brug bijna onmogelijk.

En ook het accepteren van eenmaal genomen besluiten en als basis nemen voor beleid vind ik een belangrijke onderlegger van ons democratisch bestel. Ik kan dan ook geen begrip hebben wanneer dan alle technische en procedurele mogelijkheden worden benutten om alsnog te  proberen dat democratisch genomen besluit te blokkeren. Die tendens die zich in de maatschappij en ook in onze raad laat zien maakt dat democratisch bestuur steeds lastiger wordt. Het is echter wel een feit waarmee rekening moet worden gehouden.

Daar loop op zich niet voor weg, integendeel; het vraagt wel meer tijd en inzet dan ik momenteel beschikbaar heb. Degenen die de kwaliteiten, de tijd, de inzet en het doorzettingevermogen hebben om zich als gemeenteraadslid voor het algemeen belang in te zetten wens ik alle succes toe. Zeker met de komende decentralisaties zal daar nog veel energie in gaan zitten en lastige keuzes gemaakt moeten worden.

Ook ervaar ik ten aanzien van het huidige politiek klimaat, zowel landelijk als nu ook lokaal, wel een persoonlijke frustratie: de politiek, het bestuur en ook de media lijken, meer dan ik zou willen accepteren, teruggevallen op simpele kreten, vaak ook nog in eenvoudige voor-tegen/ja-nee stellingen. Dat kan ik alleen bij de uiteindeijke besluitvorming, in het proces daar naartoe moet er meer ruimte zijn, vind ik de achtergrond en de bredere afweging te belangrijk. Te simpele voorstelling van zaken, complexe thema’s populistisch presenteren en zaken beloven die je niet waar kan of moet willen maken, heb ik niet in me, wil ik dus ook niet in mee.

Volksvertegenwoordiging is ook de lastige en/of complexe keuzes voor het algemeen belang maken. Die moet je dan wel kunnen toelichten en uitleggen. De nieuw samengestelde gemeenteraad zal daarin een nieuwe balans moeten vinden tussen de lange termijn bestuurlijke lijn, die je ook moet kunnen (blijven) uitleggen en de behoefte aan korte termijn successen.

Ik dank de mede raadsleden, het College en allen van de werkorganisatie voor de samenwerking en ook de tegenwerking, de uitdaging als ik het in lievere formuleer. Het was, is en blijft tenslotte ook politiek en daar moet je wel een beetje van houden en dat doe ik nog steeds.

Goed, het bakje beneden is al weg, VNG blaadje zal binnenkort ook wel niet meer bezorgd worden. Niet meer haasten naar het gemeentehuis vanaf de trein, direct uit het werk; voor mij geen salades meer in de kelder en dan net op tijd aanschuiven in de vergadering, het ga u goed.

Elst / Overbetuwe
26 maart 2014

Frans C. van Beers
ex-raadslid PvdA Overbetuwe