Door op 20 mei 2014

Afscheid gemeenteraad

Geachte voorzitter, beste collega’s, leden van de gemeenteraad van Overbetuwe, College en werkorganisatie, pers en aanwezigen,

Hierbij wil ik het CDA van harte feliciteren voor het mooie resultaat wat ze geboekt hebben bij de verkiezingen van 19 maart 2014. Ik wens het CDA veel succes met het realiseren van veel projecten in de komende tijd.

Als sociaal-democraat; geboren op het platteland; ervaar ik het als een uitdaging om als sparringpartner op constructieve wijze bij te dragen aan de inhoudelijke discussies binnen de partij, de politiek en de maatschappij. Kort na mijn universitaire opleiding ben ik begonnen met werken voor de Verenigde Naties als coördinator in verschillende Europese landen. Gedurende mijn werkzaamheden voor de VN, heb ik veel steun geboden aan mensen op het platteland. Ik heb mij altijd sterk ingezet voor een solidaire samenleving, waarin naast de eigen verantwoordelijkheid van het individu ook en vooral ruimte is voor de mens die hierin ondersteuning nodig heeft. In een maatschappij waarin steeds vaker keuzes worden gemaakt om louter economische principes en die hierdoor continu individualiseert is het van belang om de saamhorigheid en lotsverbondenheid te bewaken. Je eigen verantwoordelijkheid nemen is natuurlijk prima, maar dit houdt niet in dat wij onze ogen moeten sluiten voor mensen die extra hulp nodig hebben. Dat gevoel voor rechtvaardigheid door juist nu sterk en sociaal te zijn maakt het verschil.

Gedurende mijn raadslidmaatschap heb ik mij steeds met veel plezier en enthousiasme ingezet voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Voor bepaalde groepen die in een achterstandsituatie verkeren is een inhaalslag noodzakelijk. Vooral in steden en wijken waar sprake is van opeenstapelingen van problemen (langdurige werkloosheid, criminaliteit, veiligheid, vroegtijdig schoolverlaten, integratie van minderheiden) is een gerichte aanpak urgent. Bijvoorbeeld in het onderwijs, volkshuisvesting en zorg heeft de schaalvergroting vaak voor kilte en vervreemding gezorgd. Het menselijk contact en aandacht voor persoonlijke situaties verdwijnen te vaak als gevolg van standaard procedures en te weinig tijd (en geld) om voldoende aandacht aan elkaar te geven. Helaas heb ik gemerkt dat afnemers van de voedselbank in Overbetuwe in de laatste jaren zijn verdubbeld. Mijn ervaringen als ondernemer met de verscheidenheid van en in de gemeenschappen in de samenleving; mijn kennis op het gebied van interculturalisatie, burgerparticipatie en communicatie; mijn vaardigheden als coach en consulent om mensen te begeleiden bij hun vraagstukken, mijn competenties om interculturele structuur in organisaties aan te brengen heeft bewezen dat menselijke contacten belangrijker dan ooit zijn. Zonder burgers is er geen sprake van politiek. Voor mij is politiek de wijze waarop er in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen. Ik heb me gedurende 6 jaar ingezet voor de burgers van de Overbetuwe. Om dit te kunnen realiseren moet je altijd goed luisteren naar de burgers. Dat hebben we dus als PvdA helaas niet altijd gedaan: niet landelijk en ook helemaal niet in onze gemeente. Dat ik hier vandaag zou staan om afscheid te nemen van de gemeenteraad van de Overbetuwe had ik niet verwacht, maar dat is de andere kant van het medaillon in de politiek. ‘Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, maar ga ik niet weg van de politiek. Politiek zit in mijn genen en dat zal altijd wel zo blijven.

Ik dank iedereen, mijn partijgenoten, collega raadsleden, het College, griffier en allen van de werkorganisatie voor de prettige samenwerking.

Dank u wel.

Recep Kaya,
26 maart 2014