Kunst en cultuurdebat

23 februari, van 20:00 tot 22:00

In  het  kader  van  de  komende  gemeenteraadsverkiezing  in  maart  2018 nodigt  de  werkgroep  Kunstcafe  Overbetuwe  de  lijsttrekker  en  kunst-  en cultuurdeskundige van u van harte uit om deel te nemen aan een Kunst- & Cultuurdebat in De KiK in Elst op vrijdagavond 23 februari.

Het doel van het debat is  om Kunst& cultuurbeoefenaars en -liefhebbers uit de Gemeente te informeren over de visies op kunst en cultuur van de politieke partijen in de gemeente Overbetuwe.

Zo komen er vragen aan de orde als:

  • Hoe denkt uw partij over de waarde van kunst in de openbare ruimte?
  • Op welke manier denkt u kunst dichter bij de mensen te brengen?
  • Vindt u dat de Overbetuwse kunstenaars voldoende ondersteund worden door de gemeentelijke overheid?

Tot 23 februari in theater de KiK.

Met een vriendelijke groet,
Jan Franssen, Els Mathijssen en Frank Hemeltjen.

Kunstcafé Overbetuwe is er voor kunstenaars en kunstliefhebber in de
Gemeente Overbetuwe en staat voor ontmoeting en inspiratie.