31 maart 2015, om 22:00 | Gemeentehuis Elst, raadszaal

Fractievergadering

Fractieoverleg
31 maart 2015
20.00 uur
Gemeentehuis raadszaal

Agenda

1 Terugblik
– Naar een duurzaam Overbetuwe
– mijnbuurtje.nl
– Elsterveld
– Politieke avond 24 maart

2 Presikhaaf werkgeverservicepunt
– standpuntbepaling/discussie

3 Voorbereiden raadsvergadering 7 april
– Ontwikkelingsvisie de Pas
– Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Park Lingezegen
– Verwerving percelen Land van Tap
– Bestemmingsplanherziening Rijksweg-Zuid 39

4 wvttk